635652662941888637

Өдөр шөнөгүй өөрчлөгдөн байсан амьдралын нэгэн үеийн хол зам өндөрлөж,

Эх орондоо,

Гэртээ сууж,

амар тайван амьдралынхаа тухай тунгаан сууя гэсэн энэ өдөр,

холын зам, туулсан байгалын үзэгдлүүд, өөр өөр цаг хугацаа, газар нутаг, Төрийн зохион байгуулалтай амьдардаг  улс орнуудын хүн ард,

өөр соёл иргэншлүүдийн тухай эргэцүүлэн бодох хугацаа надад гарлаа…

http://www.amai.mn/ayalal

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.