face

Мэдээ мэдээлэл, мэдлэг чухал боловч, амид харилцаа л хүмүүсийг ойртуулдаг. Facebook дон дэлхийн улс орнуудад ганцаардлыг бий болгож, хүмүүсийн тархийг угаах, удирдах хэрэгсэл болгон ашиглагдаж байгааг анхаараарай. Ойрын үед хүлээн авч буй мэдээллийн сувгуудаа цэвэрлэж, таних танихгүй, харилцдаггүй хүмүүсийг, дотны хүмүүсээсээ салгаж байна.

https://www.facebook.com/amai.mn/posts/10152917149598202

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.