Энэ киног, Монголд олон нийтийн сувгаар гаргах зөв үү? АНУ-чуудаас бид өөр шүү дээ. Залуу үеийг үзүүлэхгүй байх хамгаалалт, анхааруулгууд байгаа юу? Хэл яриа, гэмт хэргийн зарим үзэгдлүүдэд хасалт хийж, зарим үзэгчдийнхээ оюун санааг хамгаалаасай гэж хүсэж байна. Янз бүрийн хүмүүс янз бүрээр хүлээж авна шүү дээ.

https://www.facebook.com/amai.mn/posts/10152800363628202

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.