cat

Дэлхийд болж буй байгалийн гамшигуудын талаар, түүний үр дагавруудыг урьдчилан сэргийлэх тухай, олон улсын байгууллагуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн үр дүнгийн тайланг манай онцгой албаныхан цаг тухайд нь судалж, туршлага хуваалцаж байгаа гэж найдая… Иргэддээ аюулгүй, амар тайван амьдрах баталгааг бий болгоход энэ ажил их тустай билээ…

https://www.facebook.com/amai.mn/posts/10152816700663202

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.