Mongol Badarchin Toronto museum (54)

Буцах замдаа Торонто хотод түр саатаж, үзэж амжаагүй байсан төв музейг нь үзэж сонирхлоо. Хэзээ нэгэн цагт Монголын Нийгэмчдийн (Соц) цаг үеийг харуулсан музей байгуулах хүсэлтэй байгаа бөгөөд, дэлхийгээр цуглуулсан туршлага хэрэг болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Торонто хот өөрийн иргэддээ түүх соёлын ямар үзвэр бэлдсэн байгааг сонирхоорой, болвол хүүхдүүддээ үзүүлээрэй…

https://www.facebook.com/amai.mn/posts/10152825584403202

Mongol Badarchin Toronto (2)

Mongol Badarchin Toronto (3)

Mongol Badarchin Toronto (4)

Mongol Badarchin Toronto (5)

Mongol Badarchin Toronto (6)

Mongol Badarchin Toronto (7)

Mongol Badarchin Toronto (8)

Mongol Badarchin Toronto (9)

Mongol Badarchin Toronto (10)

Mongol Badarchin Toronto (11)

Mongol Badarchin Toronto (12)

Mongol Badarchin Toronto (13)

Mongol Badarchin Toronto (14)

Mongol Badarchin Toronto (16)

Mongol Badarchin Toronto (17)

Mongol Badarchin Toronto (18)

Mongol Badarchin Toronto (19)

Mongol Badarchin Toronto (20)

Mongol Badarchin Toronto (21)

Mongol Badarchin Toronto (22)

Mongol Badarchin Toronto (23)

Mongol Badarchin Toronto (24)

Mongol Badarchin Toronto (25)

Mongol Badarchin Toronto (26)

Mongol Badarchin Toronto (28)

Mongol Badarchin Toronto (29)

Mongol Badarchin Toronto (30)

Mongol Badarchin Toronto (31)

Mongol Badarchin Toronto (32)

Mongol Badarchin Toronto (33)

Mongol Badarchin Toronto (34)

Mongol Badarchin Toronto (35)

Mongol Badarchin Toronto (36)

Mongol Badarchin Toronto (37)

Mongol Badarchin Toronto (38)

Mongol Badarchin Toronto (39)

Mongol Badarchin Toronto (40)

Mongol Badarchin Toronto (41)

Mongol Badarchin Toronto (42)

Mongol Badarchin Toronto (43)

Mongol Badarchin Toronto (44)

Mongol Badarchin Toronto (45)

Mongol Badarchin Toronto (46)

Mongol Badarchin Toronto (47)

Mongol Badarchin Toronto (48)Mongol Badarchin Toronto (101)

Mongol Badarchin Toronto (102)

Mongol Badarchin Toronto (103)

Mongol Badarchin Toronto (104)

Mongol Badarchin Toronto (105)

Mongol Badarchin Toronto (106)

Mongol Badarchin Toronto (107)

Mongol Badarchin Toronto (108)

Mongol Badarchin Toronto (109)

Mongol Badarchin Toronto (110)

Mongol Badarchin Toronto (111)

Mongol Badarchin Toronto (112)

Mongol Badarchin Toronto (113)

Mongol Badarchin Toronto (114)

Mongol Badarchin Toronto (115)

Mongol Badarchin Toronto (116)

Mongol Badarchin Toronto (117)

Mongol Badarchin Toronto (118)

Mongol Badarchin Toronto (119)

Mongol Badarchin Toronto (120)

Mongol Badarchin Toronto (121)

Mongol Badarchin Toronto (122)

Mongol Badarchin Toronto (123)

Mongol Badarchin Toronto (124)

Mongol Badarchin Toronto (125)

Mongol Badarchin Toronto (126)

Mongol Badarchin Toronto (127)

Mongol Badarchin Toronto (128)

Mongol Badarchin Toronto (129)

Mongol Badarchin Toronto (130)

Mongol Badarchin Toronto (131)

Mongol Badarchin Toronto (132)

Mongol Badarchin Toronto (133)

Mongol Badarchin Toronto (134)

Mongol Badarchin Toronto (135)

Mongol Badarchin Toronto (136)

Mongol Badarchin Toronto (137)

Mongol Badarchin Toronto (138)

Mongol Badarchin Toronto (139)

Mongol Badarchin Toronto (140)

Mongol Badarchin Toronto (141)

Mongol Badarchin Toronto (142)

Mongol Badarchin Toronto (143)

Mongol Badarchin Toronto (144)

Mongol Badarchin Toronto (145)

Mongol Badarchin Toronto (146)

Mongol Badarchin Toronto (147)

Mongol Badarchin Toronto (148)

Mongol Badarchin Toronto (149)

Mongol Badarchin Toronto (151)

Mongol Badarchin Toronto (152)

Mongol Badarchin Toronto (153)

Mongol Badarchin Toronto (154)

Mongol Badarchin Toronto (155)

Mongol Badarchin Toronto (156)

Mongol Badarchin Toronto (157)

Mongol Badarchin Toronto (158)

Mongol Badarchin Toronto (159)

Mongol Badarchin Toronto (160)

Mongol Badarchin Toronto (161)

Mongol Badarchin Toronto (162)

Mongol Badarchin Toronto museum (1)

Mongol Badarchin Toronto museum (2)

Mongol Badarchin Toronto museum (3)

Mongol Badarchin Toronto museum (4)

Mongol Badarchin Toronto museum (5)

Mongol Badarchin Toronto museum (6)

Mongol Badarchin Toronto museum (7)

Mongol Badarchin Toronto museum (8)

Mongol Badarchin Toronto museum (9)

Mongol Badarchin Toronto museum (10)

Mongol Badarchin Toronto museum (11)

Mongol Badarchin Toronto museum (12)

Mongol Badarchin Toronto museum (13)

Mongol Badarchin Toronto museum (14)

Mongol Badarchin Toronto museum (15)

Mongol Badarchin Toronto museum (16)

Mongol Badarchin Toronto museum (17)

Mongol Badarchin Toronto museum (18)

Mongol Badarchin Toronto museum (19)

Mongol Badarchin Toronto museum (20)

Mongol Badarchin Toronto museum (21)

Mongol Badarchin Toronto museum (22)

Mongol Badarchin Toronto museum (23)

Mongol Badarchin Toronto museum (24)

Mongol Badarchin Toronto museum (25)

Mongol Badarchin Toronto museum (26)

Mongol Badarchin Toronto museum (27)

Mongol Badarchin Toronto museum (28)

Mongol Badarchin Toronto museum (29)

Mongol Badarchin Toronto museum (30)

Mongol Badarchin Toronto museum (31)

Mongol Badarchin Toronto museum (32)

Mongol Badarchin Toronto museum (33)

Mongol Badarchin Toronto museum (34)

Mongol Badarchin Toronto museum (35)

Mongol Badarchin Toronto museum (36)

Mongol Badarchin Toronto museum (37)

Mongol Badarchin Toronto museum (38)

Mongol Badarchin Toronto museum (39)

Mongol Badarchin Toronto museum (40)

Mongol Badarchin Toronto museum (41)

Mongol Badarchin Toronto museum (42)

Mongol Badarchin Toronto museum (43)

Mongol Badarchin Toronto museum (44)

Mongol Badarchin Toronto museum (45)

Mongol Badarchin Toronto museum (46)

Mongol Badarchin Toronto museum (47)

Mongol Badarchin Toronto museum (48)

Mongol Badarchin Toronto museum (49)

Mongol Badarchin Toronto museum (50)

Mongol Badarchin Toronto museum (51)

Mongol Badarchin Toronto museum (52)

Mongol Badarchin Toronto museum (53)

Mongol Badarchin Toronto museum (55)

Mongol Badarchin Toronto museum (56)

Mongol Badarchin Toronto museum (57)

Mongol Badarchin Toronto museum (58)

Mongol Badarchin Toronto museum (59)

Mongol Badarchin Toronto museum (60)

Mongol Badarchin Toronto museum (61)

Mongol Badarchin Toronto museum (62)

Mongol Badarchin Toronto museum (63)

Mongol Badarchin Toronto museum (64)

Mongol Badarchin Toronto museum (65)

Mongol Badarchin Toronto museum (66)

Mongol Badarchin Toronto museum (67)

Mongol Badarchin Toronto museum (68)

Mongol Badarchin Toronto museum (69)

Mongol Badarchin Toronto museum (70)

Mongol Badarchin Toronto museum (71)

Mongol Badarchin Toronto museum (72)

Mongol Badarchin Toronto museum (73)

Mongol Badarchin Toronto museum (74)

Mongol Badarchin Toronto museum (75)

Mongol Badarchin Toronto museum (76)

Mongol Badarchin Toronto museum (77)

Mongol Badarchin Toronto museum (78)

Mongol Badarchin Toronto museum (79)

Mongol Badarchin Toronto museum (80)

Mongol Badarchin Toronto museum (81)

Mongol Badarchin Toronto museum (82)

Mongol Badarchin Toronto museum (83)

Mongol Badarchin Toronto museum (84)

Mongol Badarchin Toronto museum (85)

Mongol Badarchin Toronto museum (86)

Mongol Badarchin Toronto museum (87)

Mongol Badarchin Toronto museum (88)

Mongol Badarchin Toronto museum (89)

Mongol Badarchin Toronto museum (90)

Mongol Badarchin Toronto museum (91)

Mongol Badarchin Toronto museum (92)

Mongol Badarchin Toronto museum (93)

Mongol Badarchin Toronto museum (94)

Mongol Badarchin Toronto museum (95)

Mongol Badarchin Toronto museum (96)

Mongol Badarchin Toronto museum (97)

Mongol Badarchin Toronto museum (98)

Mongol Badarchin Toronto museum (99)

Mongol Badarchin Toronto museum (100)

Mongol Badarchin Toronto museum (101)

Mongol Badarchin Toronto museum (102)

Mongol Badarchin Toronto museum (103)

Mongol Badarchin Toronto museum (104)

Mongol Badarchin Toronto museum (105)

Mongol Badarchin Toronto museum (106)

Mongol Badarchin Toronto museum (107)

Mongol Badarchin Toronto museum (108)

Mongol Badarchin Toronto museum (109)

Mongol Badarchin Toronto museum (110)

Mongol Badarchin Toronto museum (111)

Mongol Badarchin Toronto museum (112)

Mongol Badarchin Toronto museum (113)

Mongol Badarchin Toronto museum (114)

Mongol Badarchin Toronto museum (115)

Mongol Badarchin Toronto museum (116)

Mongol Badarchin Toronto museum (117)

Mongol Badarchin Toronto museum (118)

Mongol Badarchin Toronto museum (119)

Mongol Badarchin Toronto museum (120)

Mongol Badarchin Toronto museum (121)

Mongol Badarchin Toronto museum (122)

Mongol Badarchin Toronto museum (123)

Mongol Badarchin Toronto museum (124)

Mongol Badarchin Toronto museum (125)

Mongol Badarchin Toronto museum (126)

Mongol Badarchin Toronto museum (127)

Mongol Badarchin Toronto museum (128)

Mongol Badarchin Toronto museum (129)

Mongol Badarchin Toronto museum (130)

Mongol Badarchin Toronto museum (131)

Mongol Badarchin Toronto museum (132)

Mongol Badarchin Toronto museum (133)

Mongol Badarchin Toronto museum (134)

Mongol Badarchin Toronto museum (135)

Mongol Badarchin Toronto museum (136)

Mongol Badarchin Toronto museum (137)

Mongol Badarchin Toronto museum (138)

Mongol Badarchin Toronto museum (139)

Mongol Badarchin Toronto museum (140)

Mongol Badarchin Toronto museum (142)

Mongol Badarchin Toronto museum (143)

Mongol Badarchin Toronto museum (144)

Mongol Badarchin Toronto museum (145)

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.