86.3 Канад улсын Торонто хотын музейн зургийн цуглуулга

Mongol Badarchin Toronto museum (54)

Буцах замдаа Торонто хотод түр саатаж, үзэж амжаагүй байсан төв музейг нь үзэж сонирхлоо. Хэзээ нэгэн цагт Монголын Нийгэмчдийн (Соц) цаг үеийг харуулсан музей байгуулах хүсэлтэй байгаа бөгөөд, дэлхийгээр цуглуулсан туршлага хэрэг болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Торонто хот өөрийн иргэддээ түүх соёлын ямар үзвэр бэлдсэн байгааг сонирхоорой, болвол хүүхдүүддээ үзүүлээрэй…

https://www.facebook.com/amai.mn/posts/10152825584403202

Mongol Badarchin Toronto (2)

Mongol Badarchin Toronto (3)

Mongol Badarchin Toronto (4)

Mongol Badarchin Toronto (5)

Mongol Badarchin Toronto (6)

Mongol Badarchin Toronto (7)

Mongol Badarchin Toronto (8)

Mongol Badarchin Toronto (9)

Mongol Badarchin Toronto (10)

Mongol Badarchin Toronto (11)

Mongol Badarchin Toronto (12)

Mongol Badarchin Toronto (13)

Mongol Badarchin Toronto (14)

Mongol Badarchin Toronto (16)

Mongol Badarchin Toronto (17)

Mongol Badarchin Toronto (18)

Mongol Badarchin Toronto (19)

Mongol Badarchin Toronto (20)

Mongol Badarchin Toronto (21)

Mongol Badarchin Toronto (22)

Mongol Badarchin Toronto (23)

Mongol Badarchin Toronto (24)

Mongol Badarchin Toronto (25)

Mongol Badarchin Toronto (26)

Mongol Badarchin Toronto (28)

Mongol Badarchin Toronto (29)

Mongol Badarchin Toronto (30)

Mongol Badarchin Toronto (31)

Mongol Badarchin Toronto (32)

Mongol Badarchin Toronto (33)

Mongol Badarchin Toronto (34)

Mongol Badarchin Toronto (35)

Mongol Badarchin Toronto (36)

Mongol Badarchin Toronto (37)

Mongol Badarchin Toronto (38)

Mongol Badarchin Toronto (39)

Mongol Badarchin Toronto (40)

Mongol Badarchin Toronto (41)

Mongol Badarchin Toronto (42)

Mongol Badarchin Toronto (43)

Mongol Badarchin Toronto (44)

Mongol Badarchin Toronto (45)

Mongol Badarchin Toronto (46)

Mongol Badarchin Toronto (47)

Mongol Badarchin Toronto (48)Mongol Badarchin Toronto (101)

Mongol Badarchin Toronto (102)

Mongol Badarchin Toronto (103)

Mongol Badarchin Toronto (104)

Mongol Badarchin Toronto (105)

Mongol Badarchin Toronto (106)

Mongol Badarchin Toronto (107)

Mongol Badarchin Toronto (108)

Mongol Badarchin Toronto (109)

Mongol Badarchin Toronto (110)

Mongol Badarchin Toronto (111)

Mongol Badarchin Toronto (112)

Mongol Badarchin Toronto (113)

Mongol Badarchin Toronto (114)

Mongol Badarchin Toronto (115)

Mongol Badarchin Toronto (116)

Mongol Badarchin Toronto (117)

Mongol Badarchin Toronto (118)

Mongol Badarchin Toronto (119)

Mongol Badarchin Toronto (120)

Mongol Badarchin Toronto (121)

Mongol Badarchin Toronto (122)

Mongol Badarchin Toronto (123)

Mongol Badarchin Toronto (124)

Mongol Badarchin Toronto (125)

Mongol Badarchin Toronto (126)

Mongol Badarchin Toronto (127)

Mongol Badarchin Toronto (128)

Mongol Badarchin Toronto (129)

Mongol Badarchin Toronto (130)

Mongol Badarchin Toronto (131)

Mongol Badarchin Toronto (132)

Mongol Badarchin Toronto (133)

Mongol Badarchin Toronto (134)

Mongol Badarchin Toronto (135)

Mongol Badarchin Toronto (136)

Mongol Badarchin Toronto (137)

Mongol Badarchin Toronto (138)

Mongol Badarchin Toronto (139)

Mongol Badarchin Toronto (140)

Mongol Badarchin Toronto (141)

Mongol Badarchin Toronto (142)

Mongol Badarchin Toronto (143)

Mongol Badarchin Toronto (144)

Mongol Badarchin Toronto (145)

Mongol Badarchin Toronto (146)

Mongol Badarchin Toronto (147)

Mongol Badarchin Toronto (148)

Mongol Badarchin Toronto (149)

Mongol Badarchin Toronto (151)

Mongol Badarchin Toronto (152)

Mongol Badarchin Toronto (153)

Mongol Badarchin Toronto (154)

Mongol Badarchin Toronto (155)

Mongol Badarchin Toronto (156)

Mongol Badarchin Toronto (157)

Mongol Badarchin Toronto (158)

Mongol Badarchin Toronto (159)

Mongol Badarchin Toronto (160)

Mongol Badarchin Toronto (161)

Mongol Badarchin Toronto (162)

Mongol Badarchin Toronto museum (1)

Mongol Badarchin Toronto museum (2)

Mongol Badarchin Toronto museum (3)

Mongol Badarchin Toronto museum (4)

Mongol Badarchin Toronto museum (5)

Mongol Badarchin Toronto museum (6)

Mongol Badarchin Toronto museum (7)

Mongol Badarchin Toronto museum (8)

Mongol Badarchin Toronto museum (9)

Mongol Badarchin Toronto museum (10)

Mongol Badarchin Toronto museum (11)

Mongol Badarchin Toronto museum (12)

Mongol Badarchin Toronto museum (13)

Mongol Badarchin Toronto museum (14)

Mongol Badarchin Toronto museum (15)

Mongol Badarchin Toronto museum (16)

Mongol Badarchin Toronto museum (17)

Mongol Badarchin Toronto museum (18)

Mongol Badarchin Toronto museum (19)

Mongol Badarchin Toronto museum (20)

Mongol Badarchin Toronto museum (21)

Mongol Badarchin Toronto museum (22)

Mongol Badarchin Toronto museum (23)

Mongol Badarchin Toronto museum (24)

Mongol Badarchin Toronto museum (25)

Mongol Badarchin Toronto museum (26)

Mongol Badarchin Toronto museum (27)

Mongol Badarchin Toronto museum (28)

Mongol Badarchin Toronto museum (29)

Mongol Badarchin Toronto museum (30)

Mongol Badarchin Toronto museum (31)

Mongol Badarchin Toronto museum (32)

Mongol Badarchin Toronto museum (33)

Mongol Badarchin Toronto museum (34)

Mongol Badarchin Toronto museum (35)

Mongol Badarchin Toronto museum (36)

Mongol Badarchin Toronto museum (37)

Mongol Badarchin Toronto museum (38)

Mongol Badarchin Toronto museum (39)

Mongol Badarchin Toronto museum (40)

Mongol Badarchin Toronto museum (41)

Mongol Badarchin Toronto museum (42)

Mongol Badarchin Toronto museum (43)

Mongol Badarchin Toronto museum (44)

Mongol Badarchin Toronto museum (45)

Mongol Badarchin Toronto museum (46)

Mongol Badarchin Toronto museum (47)

Mongol Badarchin Toronto museum (48)

Mongol Badarchin Toronto museum (49)

Mongol Badarchin Toronto museum (50)

Mongol Badarchin Toronto museum (51)

Mongol Badarchin Toronto museum (52)

Mongol Badarchin Toronto museum (53)

Mongol Badarchin Toronto museum (55)

Mongol Badarchin Toronto museum (56)

Mongol Badarchin Toronto museum (57)

Mongol Badarchin Toronto museum (58)

Mongol Badarchin Toronto museum (59)

Mongol Badarchin Toronto museum (60)

Mongol Badarchin Toronto museum (61)

Mongol Badarchin Toronto museum (62)

Mongol Badarchin Toronto museum (63)

Mongol Badarchin Toronto museum (64)

Mongol Badarchin Toronto museum (65)

Mongol Badarchin Toronto museum (66)

Mongol Badarchin Toronto museum (67)

Mongol Badarchin Toronto museum (68)

Mongol Badarchin Toronto museum (69)

Mongol Badarchin Toronto museum (70)

Mongol Badarchin Toronto museum (71)

Mongol Badarchin Toronto museum (72)

Mongol Badarchin Toronto museum (73)

Mongol Badarchin Toronto museum (74)

Mongol Badarchin Toronto museum (75)

Mongol Badarchin Toronto museum (76)

Mongol Badarchin Toronto museum (77)

Mongol Badarchin Toronto museum (78)

Mongol Badarchin Toronto museum (79)

Mongol Badarchin Toronto museum (80)

Mongol Badarchin Toronto museum (81)

Mongol Badarchin Toronto museum (82)

Mongol Badarchin Toronto museum (83)

Mongol Badarchin Toronto museum (84)

Mongol Badarchin Toronto museum (85)

Mongol Badarchin Toronto museum (86)

Mongol Badarchin Toronto museum (87)

Mongol Badarchin Toronto museum (88)

Mongol Badarchin Toronto museum (89)

Mongol Badarchin Toronto museum (90)

Mongol Badarchin Toronto museum (91)

Mongol Badarchin Toronto museum (92)

Mongol Badarchin Toronto museum (93)

Mongol Badarchin Toronto museum (94)

Mongol Badarchin Toronto museum (95)

Mongol Badarchin Toronto museum (96)

Mongol Badarchin Toronto museum (97)

Mongol Badarchin Toronto museum (98)

Mongol Badarchin Toronto museum (99)

Mongol Badarchin Toronto museum (100)

Mongol Badarchin Toronto museum (101)

Mongol Badarchin Toronto museum (102)

Mongol Badarchin Toronto museum (103)

Mongol Badarchin Toronto museum (104)

Mongol Badarchin Toronto museum (105)

Mongol Badarchin Toronto museum (106)

Mongol Badarchin Toronto museum (107)

Mongol Badarchin Toronto museum (108)

Mongol Badarchin Toronto museum (109)

Mongol Badarchin Toronto museum (110)

Mongol Badarchin Toronto museum (111)

Mongol Badarchin Toronto museum (112)

Mongol Badarchin Toronto museum (113)

Mongol Badarchin Toronto museum (114)

Mongol Badarchin Toronto museum (115)

Mongol Badarchin Toronto museum (116)

Mongol Badarchin Toronto museum (117)

Mongol Badarchin Toronto museum (118)

Mongol Badarchin Toronto museum (119)

Mongol Badarchin Toronto museum (120)

Mongol Badarchin Toronto museum (121)

Mongol Badarchin Toronto museum (122)

Mongol Badarchin Toronto museum (123)

Mongol Badarchin Toronto museum (124)

Mongol Badarchin Toronto museum (125)

Mongol Badarchin Toronto museum (126)

Mongol Badarchin Toronto museum (127)

Mongol Badarchin Toronto museum (128)

Mongol Badarchin Toronto museum (129)

Mongol Badarchin Toronto museum (130)

Mongol Badarchin Toronto museum (131)

Mongol Badarchin Toronto museum (132)

Mongol Badarchin Toronto museum (133)

Mongol Badarchin Toronto museum (134)

Mongol Badarchin Toronto museum (135)

Mongol Badarchin Toronto museum (136)

Mongol Badarchin Toronto museum (137)

Mongol Badarchin Toronto museum (138)

Mongol Badarchin Toronto museum (139)

Mongol Badarchin Toronto museum (140)

Mongol Badarchin Toronto museum (142)

Mongol Badarchin Toronto museum (143)

Mongol Badarchin Toronto museum (144)

Mongol Badarchin Toronto museum (145)

Published by amai

AMAIzing world...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *