Guatemala 1 Mongol badarchin (97)


Guatemala 1 Mongol badarchin (1)

Guatemala 1 Mongol badarchin (2)

Guatemala 1 Mongol badarchin (3)

Guatemala 1 Mongol badarchin (4)

Guatemala 1 Mongol badarchin (5)

Guatemala 1 Mongol badarchin (6)

Guatemala 1 Mongol badarchin (7)

Guatemala 1 Mongol badarchin (8)

Guatemala 1 Mongol badarchin (9)

Guatemala 1 Mongol badarchin (11)

Guatemala 1 Mongol badarchin (12)

Guatemala 1 Mongol badarchin (13)

Guatemala 1 Mongol badarchin (14)

Guatemala 1 Mongol badarchin (15)

Guatemala 1 Mongol badarchin (16)

Guatemala 1 Mongol badarchin (17)

Guatemala 1 Mongol badarchin (18)

Guatemala 1 Mongol badarchin (19)

Guatemala 1 Mongol badarchin (20)

Guatemala 1 Mongol badarchin (21)

Guatemala 1 Mongol badarchin (22)

Guatemala 1 Mongol badarchin (23)

Guatemala 1 Mongol badarchin (24)

Guatemala 1 Mongol badarchin (25)

Guatemala 1 Mongol badarchin (26)

Guatemala 1 Mongol badarchin (27)

Guatemala 1 Mongol badarchin (28)

Guatemala 1 Mongol badarchin (29)

Guatemala 1 Mongol badarchin (30)

Guatemala 1 Mongol badarchin (31)

Guatemala 1 Mongol badarchin (32)

Guatemala 1 Mongol badarchin (33)

Guatemala 1 Mongol badarchin (34)

Guatemala 1 Mongol badarchin (35)

Guatemala 1 Mongol badarchin (36)

Guatemala 1 Mongol badarchin (37)

Guatemala 1 Mongol badarchin (38)

Guatemala 1 Mongol badarchin (39)

Guatemala 1 Mongol badarchin (40)

Guatemala 1 Mongol badarchin (41)

Guatemala 1 Mongol badarchin (42)

Guatemala 1 Mongol badarchin (43)

Guatemala 1 Mongol badarchin (44)

Guatemala 1 Mongol badarchin (45)

Guatemala 1 Mongol badarchin (46)

Guatemala 1 Mongol badarchin (47)

Guatemala 1 Mongol badarchin (48)

Guatemala 1 Mongol badarchin (49)

Guatemala 1 Mongol badarchin (50)

Guatemala 1 Mongol badarchin (51)

Guatemala 1 Mongol badarchin (52)

Guatemala 1 Mongol badarchin (53)

Guatemala 1 Mongol badarchin (54)

Guatemala 1 Mongol badarchin (55)

Guatemala 1 Mongol badarchin (56)

Guatemala 1 Mongol badarchin (57)

Guatemala 1 Mongol badarchin (58)

Guatemala 1 Mongol badarchin (59)

Guatemala 1 Mongol badarchin (60)

Guatemala 1 Mongol badarchin (61)

Guatemala 1 Mongol badarchin (62)

Guatemala 1 Mongol badarchin (63)

Guatemala 1 Mongol badarchin (64)

Guatemala 1 Mongol badarchin (65)

Guatemala 1 Mongol badarchin (66)

Guatemala 1 Mongol badarchin (67)

Guatemala 1 Mongol badarchin (68)

Guatemala 1 Mongol badarchin (69)

Guatemala 1 Mongol badarchin (70)

Guatemala 1 Mongol badarchin (71)

Guatemala 1 Mongol badarchin (72)

Guatemala 1 Mongol badarchin (73)

Guatemala 1 Mongol badarchin (74)

Guatemala 1 Mongol badarchin (75)

Guatemala 1 Mongol badarchin (76)

Guatemala 1 Mongol badarchin (77)

Guatemala 1 Mongol badarchin (78)

Guatemala 1 Mongol badarchin (79)

Guatemala 1 Mongol badarchin (80)

Guatemala 1 Mongol badarchin (81)

Guatemala 1 Mongol badarchin (82)

Guatemala 1 Mongol badarchin (83)

Guatemala 1 Mongol badarchin (84)

Guatemala 1 Mongol badarchin (85)

Guatemala 1 Mongol badarchin (86)

Guatemala 1 Mongol badarchin (87)

Guatemala 1 Mongol badarchin (88)

Guatemala 1 Mongol badarchin (89)

Guatemala 1 Mongol badarchin (90)

Guatemala 1 Mongol badarchin (91)

Guatemala 1 Mongol badarchin (92)

Guatemala 1 Mongol badarchin (93)

Guatemala 1 Mongol badarchin (94)

Guatemala 1 Mongol badarchin (95)

Guatemala 1 Mongol badarchin (96)

Guatemala 1 Mongol badarchin (98)

Guatemala 1 Mongol badarchin (99)

Guatemala 1 Mongol badarchin (100)

Guatemala 1 Mongol badarchin (101)

Guatemala 1 Mongol badarchin (102)

Guatemala 1 Mongol badarchin (103)

Guatemala 1 Mongol badarchin (104)

Guatemala 1 Mongol badarchin (105)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (69)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (1)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (2)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (3)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (4)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (5)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (6)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (7)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (8)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (9)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (10)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (11)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (12)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (13)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (14)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (15)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (16)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (17)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (18)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (19)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (20)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (21)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (22)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (23)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (24)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (25)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (26)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (27)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (28)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (29)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (30)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (31)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (32)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (33)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (34)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (35)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (36)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (37)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (38)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (39)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (40)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (41)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (42)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (43)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (44)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (45)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (46)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (47)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (48)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (49)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (50)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (51)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (52)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (53)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (54)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (55)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (56)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (57)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (58)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (59)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (60)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (62)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (63)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (64)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (65)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (66)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (67)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (68)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (70)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (71)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (72)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (73)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (74)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (75)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (76)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (77)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (78)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (79)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (80)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (81)

Guatemala 2 Mongol Badarchin (82)

Guatemala 3 (65)


Guatemala 3 (1)

Guatemala 3 (2)

Guatemala 3 (3)

Guatemala 3 (4)

Guatemala 3 (5)

Guatemala 3 (6)

Guatemala 3 (7)

Guatemala 3 (8)

Guatemala 3 (9)

Guatemala 3 (10)

Guatemala 3 (11)

Guatemala 3 (12)

Guatemala 3 (13)

Guatemala 3 (14)

Guatemala 3 (15)

Guatemala 3 (16)

Guatemala 3 (17)

Guatemala 3 (18)

Guatemala 3 (19)

Guatemala 3 (20)

Guatemala 3 (21)

Guatemala 3 (22)

Guatemala 3 (23)

Guatemala 3 (24)

Guatemala 3 (25)

Guatemala 3 (26)

Guatemala 3 (27)

Guatemala 3 (28)

Guatemala 3 (29)

Guatemala 3 (30)

Guatemala 3 (31)

Guatemala 3 (32)

Guatemala 3 (33)

Guatemala 3 (34)

Guatemala 3 (35)

Guatemala 3 (36)

Guatemala 3 (37)

Guatemala 3 (38)

Guatemala 3 (39)

Guatemala 3 (40)

Guatemala 3 (41)

Guatemala 3 (42)

Guatemala 3 (43)

Guatemala 3 (44)

Guatemala 3 (45)

Guatemala 3 (46)

Guatemala 3 (47)

Guatemala 3 (48)

Guatemala 3 (49)

Guatemala 3 (50)

Guatemala 3 (51)

Guatemala 3 (52)

Guatemala 3 (53)

Guatemala 3 (54)

Guatemala 3 (55)

Guatemala 3 (56)

Guatemala 3 (57)

Guatemala 3 (58)

Guatemala 3 (59)

Guatemala 3 (60)

Guatemala 3 (61)

Guatemala 3 (62)

Guatemala 3 (63)

Guatemala 3 (64)

Guatemala 3 (66)

Guatemala 3 (67)

Guatemala 3 (68)

1 person has left a comment

#1

Энэ сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Таныг анх аялалд явж байхад би дөнгөж арван жилийн сурагч байсан болохоор таны аялалын ач холбогдол, цаад учир утгыг тийм ч сайн ойлгохгүй байснаас гадна хэзээ явж хэзээ ирснийг ч мэдэхгүй, сонирхолгүй өдийг хүрчээ. харамсалтай юм. Гэхдээ би таны “Монгол бадарчин” номыг саяхан нээж үзсэнээс хойш мэдээгүй сонирхоогүй тэр цаг хугацаагаа нөхөх гэсэн мэт шимтэн уншиж тантай хамт аялж явсан мэт мэдрэмж төрж, ганцаардах, ядрах зовох, инээж баясахад тань сэтгэлээрээ хамт байгаа мэт санагдаж таны үнэнч шүтэн бишрэгч болж орхив. Энэ номыг эрхтхэн олж уншаад сонин содон энэ зүйлсийг мэдэж авах минь яав даа гэсэн бодол хүртэл орж ирж байлаа хэ хэ. Ийм хойно таны зоригтой, агуу үйлсийн нэгээхэн хэсгийг мэдэж байгаа ч танд цаашдын ажил амьдрал мэдээж аялалд тань амжилт бүхий л сайн сайхныг хүсэж байна шүү.

Таны танихгүй танилаас чинь… 🙂

Amka wrote on 2015/03/12 - 11:17
You can leave a response, or trackback from your own site.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.