1498778_10151802470268202_379631061_o

2013. 12. 17. Номын албан ёсны нээлтийг Засгийн газрын ордны Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Шинэ жилийн арга хэмжээнүүдтэй давхцаж ном гарсан тул олон нийтэд арга хэмжээ зохион байгуулах өдөрөө хойшлууллаа.  ”Дэлхийн Нэг Өдөр” номтой танилцаж, асуух зүйлсээ бэлдэх хугацаа бас гарна гэж бодлоо. Олон зуун зурагтай ном маань таалагдана гэж итгэж байна.

Facebook дахь PAGE нь https://www.facebook.com/Amaidelhiinnegudur?ref=hl

https://www.facebook.com/Amaidelhiinnegudur?ref=hl

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.