Өссөн орчин туулсан амьдралаас шалтгаалж Хүн бүр өөрөөр сэтгэж өөрөөр амьдардаг. Сайхан амьдармаар байвал эргэн тойрныхоо орчиндоо анхаарал тавьж сайн тал руу өөрчилөхгүй бол нэмэргүй. Өөрчлөлт хиймээр байвал МӨРӨӨДӨХ хэрэгтэй. Түүнийгээ бүтээхийн тулд тууштай тэмцэх хэрэгтэй. Шууд бүтэхгүй байх олон ч өөрчлөлт бага багаар биелнэ…” Соён гэгээрүүлэгч” ТВ-ийн ярилцлагт авах зүйл байвал тунгааж үзээрэй…

Sorry, no comments yet.

Write Your Comment

Comment Guidelines: Basic XHTML is allowed (a href, strong, em, code). All line breaks and paragraphs will be generated automatically.

You should have a name, right? 
Your email address, I promised I won't tell it to anyone. 
If you have a web site or blog, you can type the URL right here. 
This is where you type your comments. 
Remember my information for the next time I visit.